YDINVERKOSTO

Kärnnätverket
   Folkrörelse i norra Finland
   mot uranbrytning och kärnkraft, för förnyelsebar
   energi.

Vi vill inte

  • ha dyr, farlig och sinande energi
  • förstöra natur och riskera människors hälsa med urangruvor och kärnkraft
  • överföra vårt ansvar om energi och miljö till våra barn

Vi vill

  • ha förnyelsebar energi och effektiv energiförbrukning
  • hållbara arbetsplatser i energiproduktion
  • hälsosam miljö och välmående natur
  • ta ansvar för våra barns trygga framtid

Bli medlem för stöd om framtiden utan uranbryning och kärnkraft.

Jag vill bli medlem i Kärnnätverket, jag vill påverka>