YDINVERKOSTO

Argumentteja

VÄITE:   “Ydinvoima on ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan”

VASTAUS:
Ydinvoima ei ole ratkaisu globaaliin ilmastokysymykseen. Mikäli puolet maailman sähköstä tuotettaisiin ydinvoimalla v. 2050, olisi kapasiteetti 5-kertaistettava ja rakentamistahti 10-kertaistettava. Silti kasvihuonekaasupäästöt alenisivat vain 9%. Ydinvoiman käyttöön liittyy edelleen ydinonnettomuuden riski, uraaninlouhinta saastuttaa ympäristöä ja ydinvoiman laajempi käyttö esim. kehitysmaissa on hyvin riskialtista epävakaiden olojen takia. Ydinvoiman tukeminen vie pohjaa uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön kehittämiseltä.
Ks. lisää:
http://www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/ydinvoima_old/ilmasto-ja-ydinvoima


VÄITE:   “Ydinvoima on edullista energiaa”

VASTAUS:
Ydinvoiman edullisuus perustuu valtion tukiin, EU:n alueella ydinvoimaa tuetaan tukiaisin ja verohelpotuksin 2.2 miljardilla dollarilla vuodessa. Ydinvoiman rakentamiseen liittyy usein taloudellisia riskejä, Olkiluoto 3:n viivästyminen maksaa suomalaisille veronmaksajille 3 miljardia euroa eli 1200 €/hlö. Uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen perustuva ratkaisu olisi tullut reilusti halvemmaksi v. 2001 ja tulisi edelleen halvemmaksi kuin ydinvoimavaihtoehto.


VÄITE:   “Ydinvoima tuo työpaikkoja ja tervehdyttää pohjoisen kuntien taloutta”

VASTAUS:
Ydinvoimalan rakennusurakat kilpailutetaan ja suurin osa urakoista voi mennä ulkomaisille yrityksille. Työvoimastakin osa tulee ulkomailta. Käytön aikainen työvaikutus on vain yhden keskisuuren yrityksen verran. Panostaminen uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen tuo moninkertaisesti työpaikkoja ja rahat jäävät suoraan hyödyttämään aluetaloutta. Esimerkiksi panostaminen puuenergian tuotantoon ja bioenergiateknologian vientiteollisuuden kehittämiseen toisi 30 000 työpaikkaa.


VÄITE:   “Ydinvoima ja ydinaseet eivät ole sidoksissa toisiinsa.”

VASTAUS:
Sekä ydinenergia että ydinaseet perustuvat osittain samaan osaamiseen ja tekniikkaan. Tehoreaktorit käyttävät ja tuottavat ydinmateriaaleja, jotka ovat erilaisia kuin ydinaseteollisuuden raaka-aineet, mutta joita voi käyttää ydinaseen valmistamiseen. Esimerkiksi Loviisan ydinvoimala tuottaa vuodessa noin 150kg plutoniumia. Ydinaseeseen tarvittava määrä on tekniikasta riippuen 2-9kg.


LÄHTEET:
Markku Anttila – Energiaturvallisuus
Olli Tammilehto – Ydinvoima ja ydinaseet